Tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid - 19

Ngày 13/3/2023 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1407/UBND-VXNV về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

anh tin bai

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 phòng, chống dịch.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai và phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Báo cáo số 01-BC/BCĐ ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về sơ kết 03 năm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo thẩm quyền. Tiếp tục cập nhật, bổ sung kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch theo các tình huống, cấp độ dịch; củng cố và dự phòng các cơ sở cách ly tập trung đủ năng lực đáp ứng theo cấp độ dịch. Tập trung kiểm soát dịch bệnh không để “dịch chồng dịch”

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và UBND các huyện, thành phố tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyên với các hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm kịp thời; khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, chú trọng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp tình hình thực tế hiện nay (với 03 trụ cột “cách ly, xét nghiệm, điều trị”, công thức “2K + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”); đặc biệt đẩy mạnh công tác truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức và chủ động tiêm phòng. Sở Y tế trên cơ sở số liệu tiêm chủng của các địa phương, dự trù vắc xin hợp lý để tiêm đầy đủ cho các đối tượng theo quy định. 

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, đánh giá cấp độ dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời. “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" phù hợp với điều kiện địa phương.

P.T

Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (Ngày 10/3/2022)
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (ngày 09/3/2022)
1 2 3 4 5  ... 
image

  • Hôm nay: 466
  • Trong tuần: 7 089
  • Tất cả: 692237
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn
  • Email: ttksbt@backan.gov.vn
  • Điện thoại: (0209) 3870943
Đăng nhập