Văn bản ban hành từ năm 2010 trở về trước
Các văn bản băn hành từ năm 2010 về trước liên quan đến CDC

STT 

Số Hiệu Văn Bản

Ngày Ban Hành
 

Cơ Quan Ban Hành 
 
Loại Văn Bản

 Trích Yếu

Tệp Đính Kèm
1 03/2007/QH12 05/12/2007 Quốc Hội  Luật Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm Tải xuống 
2 25/2008/QH12 11/2008  Quốc Hội Luật  Luật Bảo hiểm Y tế Tải xuống 
3 40/2009/QH12
11/2009 Quốc Hội Luật Luật Khám, chữa bệnh Tải xuống
4 05/2007/NĐ-CP 09/01/2007  Chính phủ  Nghị định  Về phòng, chống bệnh dại ở động vật Tải xuống 
5 04/2009/TT-BYT  17/6/2009 Bộ Y tế  Thông tư  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”
Tải xuống 
Những điều cần biết về bệnh dại
  • Những điều cần biết về bệnh dại
  • Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (Ngày 10/3/2022)
1 2 3 4 5  ... 
image

  • Hôm nay: 1052
  • Trong tuần: 8 122
  • Tất cả: 953479
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn
  • Email: ttksbt@backan.gov.vn
  • Điện thoại: (0209) 3870943
Đăng nhập