Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” từ 1/7/2023

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

anh tin bai

Khu Hành Chính Công tỉnh Bắc Kạn

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 01/7/2023 và kết thúc vào ngày 10/10/2023. Việc tổng kết Chiến dịch được tổ chức lồng ghép vào Hội nghị hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn. 

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu: Phấn đấu đến ngày 10/10/2023, tỷ lệ cung cấp, sử dụng DVCTT trên toàn tỉnh đạt: 

-Về tỷ lệ cung cấp DVCTT: 80% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng DVCTT, trong đó 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình. 

- Về tỷ lệ phát sinh DVCTT: 100% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến. 

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa đạt 100%. 

- Tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 50%. 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%. 

Đồng thời, Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp phải thực hiện để đạt được các mục tiêu nêu trên.

T.T

 

image
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1035
  • Trong tuần: 8 105
  • Trong tháng: 35 465
  • Tất cả: 953462
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn
  • Email: ttksbt@backan.gov.vn
  • Điện thoại: (0209) 3870943
Đăng nhập