Tư vấn trắc quan môi trường lao động

NĂNG LỰC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

TT

Tên mẫu thử

Tên chỉ tiêu xét nghiệm

Phương pháp thử

1

Quan trắc tại hiện trường các yếu tố MTLĐ

Vi khí hâu

Thường quy kỹ thuật-Viện y học lao động và vệ sinh môi trường

Tiếng ồn

Ánh sáng

CO2

Điện từ trường

Độ rung

Xuất liều phóng xạ

Bụi toàn phần

Bụi hô hấp

Bụi PM 10

Đo áp suất khí quyển

2

Quan trắc các yếu tố MTLĐ (phân tích tại phòng xét nghiệm)

Nồng độ Bụi toàn phần bằng cân trọng lượng

Thường quy kỹ thuật-Viện y học lao động và vệ sinh môi trường

Nồng độ bụi hô hấp bằng cân trọng lượng

Nồng độ chì (Pb)

Nồng độ arsenic trioxyd

Nồng độ Antimon

Nồng độ crom trioxit

Nồng độ phenol

Nồng độ Arsin

Nồng độ Mangan

Nồng độ Kẽm

Nồng độ silic tự do trong bụi

Xác định hàm lượng Hydrogen sulfide (H2S)

Xác định hàm lượng khí cacbon oxyt (CO)

Xác định hàm lượng khí cacbon đioxyt (CO2)

Xác định hàm lượng khí oxy (O2)

Xác định hàm lượng hơi axit Sunfuric (H2SO4)

Xác định hàm lượng NH3

Xác định hàm lượng hơi axit HCl

Xác định hàm lượng khí Clo (Cl2)

Xác định hàm lượng hơi kiềm (NaOH)

Xác định hàm lượng Nitơ Dioxyt (NO2)

Xác định hàm lượng Sunfua Dioxyt (SO2)

Xác định hàm lượng BenZen (C6H6)

 

Những điều cần biết về bệnh dại
  • Những điều cần biết về bệnh dại
  • Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (Ngày 10/3/2022)
1 2 3 4 5  ... 
image

  • Hôm nay: 734
  • Trong tuần: 10 066
  • Tất cả: 1150669
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn
  • Email: ttksbt@backan.gov.vn
  • Điện thoại: (0209) 3870943
Đăng nhập