Văn bản ban hành năm 2012
Các văn bản ban hành trong năm 2012 liên quan trực tiếp đến CDC

STT 

Số Hiệu Văn Bản

Ngày Ban Hành
 

Cơ Quan Ban Hành 
 
Loại Văn Bản

 Trích Yếu

Tệp Đính Kèm
1 581/QĐ-BYT 24/02/2012  Bộ Y tế  Quyết định  Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Tay - Chân - Miệng Tải xuống 
13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
30/5/2012  Bộ Y tế; Bộ Lao động thương binh xã hội
Thông tư liên tịch  Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại  Tải xuống 
3 2620/QĐT-BYT
27/7/2012 Bộ Y tế  Quyết định Hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh
Tải xuống
4 3275/QĐ-BYT 11/9/2012  Bộ Y tế Quyết định  Ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng" Tải xuống 
5 903/QĐ-VSDTTƯ 17/9/2012   Viện vệ sinh dich tễ trung ương Quyết định  Quy trình đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng Tải xuống 
6 27/2012/TT-BYT  30/11/2012  Bộ Y tế  Thông tư  Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
Tải xuống 
7 4845/QĐ-BYT
05/12/2012 Bộ Y tế  Quyết định
Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bện Sởi, Rubella
Tải xuống

Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (Ngày 10/3/2022)
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (ngày 09/3/2022)
1 2 3 4 5  ... 
image

  • Hôm nay: 986
  • Trong tuần: 7 229
  • Tất cả: 745011
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn
  • Email: ttksbt@backan.gov.vn
  • Điện thoại: (0209) 3870943
Đăng nhập