NHỮNG NỖ LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG TỈNH BẮC KAN
Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Hiện 108  xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng nhằm phát hiện bệnh nhân mới, quản lý và chăm sóc bệnh nhân cũ, lồng ghép chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần vào các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Hiện 108  xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng nhằm phát hiện bệnh nhân mới, quản lý và chăm sóc bệnh nhân cũ, lồng ghép chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần vào các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Trong năm qua tại tuyến tỉnh đã thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về bệnh tâm thần và chương trình tâm thần cộng đồng cho thư ký chương trình tuyến huyện và các cán bộ trạm y tế xã, phường . Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thông về sức khỏe tâm thần, tránh phân biệt đối xử, coi thường và miệt thị người bệnh. Nhờ có mô hình này mà trên 1.000 người bị tâm thần phân liệt và động kinh, được quản lý tại cộng đồng và sự kỳ thị đã được giảm bớt, hầu hết các bệnh nhân trong chương trình quản lý đã hồi phục, hòa nhập tốt với cuộc sống. Điều này góp phần rất lớn trong việc giảm gánh nặng về tinh thần, kinh tế cho bệnh nhân và gia đình họ. Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng đã giúp cho người bệnh tâm thần được điều trị và chăm sóc ngay tại gia đình và giảm tải cho các cơ sở điều trị chuyên khoa. Đồng thời người dân không còn kỳ thị, xa lánh bệnh nhân tâm thần. Điều này cũng giúp cho người bệnh mau bình phục và tái hòa nhập với cộng đồng.

Mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, song công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực; Công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng mới chỉ quản lý và điều trị chủ yếu cho 2 thể bệnh là tâm thần phân liệt và động kinh, các thể bệnh khác chưa được quan tâm, nhất là hiện nay số người mắc rối loạn tâm thần do nghiện rượu, nghiện game, đặc biệt là ảo giác do dùng ma túy đá ngày càng gia tăng, để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, sự phối hợp liên ngành trong chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện chưa hiệu quả.

Trong những năm tới, để chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng đạt hiệu quả cao hơn cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành của địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của ngành Y tế về quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh nhân tốt hơn. Tuyên truyền cho cộng đồng hiểu rõ về bản chất của những rối loạn tâm thần giảm bớt sự kỳ thị đối với bệnh nhân tâm thần để những người bệnh sớm hòa nhập cộng đồng.

BsCKI Lý Thị Diễn

Những điều cần biết về bệnh dại
  • Những điều cần biết về bệnh dại
  • Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (Ngày 10/3/2022)
1 2 3 4 5  ... 
image

  • Hôm nay: 443
  • Trong tuần: 8 059
  • Tất cả: 1098709
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn
  • Email: ttksbt@backan.gov.vn
  • Điện thoại: (0209) 3870943
Đăng nhập