Văn bản ban hành năm 2016
Các văn bản ban hành năm 2016 liên quan trực tiếp đến CDC

STT 

Số Hiệu Văn Bản

Ngày Ban Hành
 

 Cơ Quan Ban Hành
 
Loại Văn Bản

 Trích Yếu

Tệp Đính Kèm
   1 02/2016/QĐ-TTg 28/01/2016   Thủ tướng Chính phủ  Quyết định Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch truyền nhiễm  Tải xuống
   2  493/QĐ-BYT
18/02/2016  Bộ Y tế
 
 Quyết định
Hướng dẫn điều trị methadone trong các cơ sở cai nghiện ma túy   Tải xuống
3 04/2016/TT-BYT
26/02/2016  Bộ Y tế Thông tư  Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao 
Tải xuống 
4 35/2016/TT-BTC
26/02/2016  Bộ Tài chính  Thông tư Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Tải xuống 
5 05/2016/TT-BYT  29/02/2016  Bộ Y tế  Thông tư  Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú Tải xuống 
6 741/QĐ-BYT 02/3/2016  Bộ Y tế   Quyết định Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sốt rét Tải xuống 
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
12/5/2016 Bộ Y tế & Bộ Giáo dục đào tạo  Thông tư liên tịch   Quy định về công tác Y tế trường học Tải xuống 
8 11/2016/TT-BYT
11/5/2016 Bộ Y tế  Thông tư  Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập Tải xuống 
14/2016/TT-BYT 12/5/2016 Bộ Y tế    Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế  Tải xuống
10 39/2016/NĐ-CP  15/5/2016  Chính phủ  Nghị định  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
 Tải xuống
11 44/2016/NĐ-CP
15/5/2016 
Chính phủ   Nghị định
Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.  Tải xuống 
12 15/2016/TT-BYT  15/5/2016 Bộ Y tế  Thông tư  Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội Tải xuống 
13
824/QĐ-TTg
18/5/2016 Thủ tướng Chính phủ  Quyết định  Phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến khám, chữa bệnh cho người dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Tải xuống 
14 1931/QĐ-BYT
19/5/2016  Bộ Y tế  Quyết định  Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng  Tải xuống
14 1932/QĐ-BYT
19/5/2016  Bộ Y tế Quyết định  Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng Tải xuống 
15  19/2016/TT-BYT 30/6/2016   Bộ Y tế  Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động  Tải xuống
16  21/2016/TT-BYT 30/6/2016  Bộ Y tế  Thông tư  Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc Tải xuống 
17  22/2016/TT-BYT 30/6/2016  Bộ Y tế   Thông tư Quy định Quy chuẩn quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc Tải xuống 
18  23/2016/TT-BYT 30/6/2016  Bộ Y tế Thông tư  Quy định Quy chuẩn quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
Tải xuống 
19  24/2016/TT-BYT 30/6/2016  Bộ Y tế  Thông tư  Quy định Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
Tải xuống 
20  25/2016/TT-BYT  30/6/2016  Bộ Y tế   Thông tư   Quy định Quy chuẩn quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
Tải xuống 
21  27/2016/TT-BYT 30/6/2016  Bộ Y tế   Thông tư    Quy định Quy chuẩn quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
 Tải xuống
22  29/2016/TT-BYT  30/6/2016
Bộ Y tế    Thông tư     Quy định Quy chuẩn quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
 Tải xuống
23  30/2016/TT-BYT  30/6/2016  Bộ Y tế  Thông tư  Quy định Quy chuẩn quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
Tải xuống 
24 28/2016/TT-BYT  30/6/2016 Bộ Y tế   Thông tư Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp Tải xuống 
25 104/NĐ-CP 01/7/2016  Thủ tướng Chính phủ   Nghị định Quy định về hoạt động tiêm chủng Tải xuống 
26  109/2016/NĐ-CP 01/7/2016  Thủ tướng Chính phủ   Nghị định  Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải xuống 
27 3792/QĐ-BYT
25/7/2016  Bộ Y tế   Quyết định Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh do vi rút Zika Tải xuống 
28  3638/QĐ-BYT
 15/7/2016 Bộ Y tế  Quyết định  Phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp Tải xuống 
29  4283/QĐ-BYT  08/8/2016 Bộ Y tế Quyết định  Ban hành Tài liệu "Định nghĩa trường hợp bệnh truyền nhiễm"  Tải xuống
30  4295/QĐ-BYT  09/8/2016 Bộ Y tế  Quyết định  Phê duyệt Kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch bệnh bại liệt do vi rút bại liệt týp 2  Tải xuống
31 4298/QĐ-BYT
 09/8/2016 Bộ Y tế  Quyết định  Phê duyệt dự án truyền thông, vận động xã hội phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2016 -2020 Tải xuống 
32 4299/QĐ-BYT 09/8/2016  Bộ Y tế  Quyết định  Phê duyệt dự án chủ động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2016 - 2020 Tải xuống 
33 4845/QĐ-BYT
 08/9/2016 Bộ Y tế  Quyết định  Hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị Sốt rét  Tải xuống
34  33/2016/TT-BYT
 19/9/2016 Bộ Y tế Thông tư  Thông tư quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện
Tải xuống
35 5012/QĐ-BYT  20/9/2016 Bộ Y tế Quyết định   Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C Tải xuống 
 36 5089/QĐ-BYT 21/9/2016  Bộ Y tế  Quyết định  Quyết định về việc Ban hành Quy chế "Xét tặng Giải thưởng Đặng VĂn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng" Tải xuống 
 37 35/2016/TT-BYT
28/9/2016   Bộ Y tế  Thông tư  Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế Tải xuống 
38 5458/QĐ-BYT 29/9/2016  Bộ Y tế   Quyết định Phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm bệnh truyền nhiễm thuộc y tế dự phòng giai đoạn 2016 -20120
Tải xuống 
39  5892/QĐ-BYT 10/10/2016  Bộ Y tế  Quyết định  Quyết định về việc tặng Bằng khen có nhiều thành tích đóng góp trong công tác Y tế dự phòng Góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Tải xuống 
40  6326/QĐ-BYT  24/10/2016 Bộ Y tế Quyết định  Ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng" Tải xuống 
41  37/2016/TT-BYT 25/10/2016  Bộ Y tế  Thông tư  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương  Tải xuống 

42 
240/2016/TT-BTC
11/11/2016
Bộ Tài chính
Thông tư
Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
 Tải xuống
43 41/2016/TT-BYT 14/11/2016  Bộ Y tế  Thông tư  Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm Tải xuống 
44 6955/QĐ-BYT 24/11/2016  Bộ Y tế  Quyết định  Quyết định về việc tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ Về lĩnh vực Y tế dự phòng Tải xuống 
45  5458/QĐ-BYT 29/9/2016   Bộ Y tế 
 Quyết định 
Quyết định về việc phê kế hoạch nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm bệnh truyền nhiễm thuộc y tế dự phòng giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (Ngày 10/3/2022)
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (ngày 09/3/2022)
1 2 3 4 5  ... 
image

  • Hôm nay: 988
  • Trong tuần: 7 231
  • Tất cả: 745013
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn
  • Email: ttksbt@backan.gov.vn
  • Điện thoại: (0209) 3870943
Đăng nhập